Sökning: "Julia Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Julia Olsson.

 1. 1. ”Alla barn har rätt till en saga varje dag.” En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Olsson; Oskar Welander; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Normer; Normkritisk pedagogik; Normkreativitet; Litteratur; Läsmaterial urval;

  Sammanfattning : Under våra praktikperioder i förskolan har vi sett att förskollärare inte använder litteratur i den utsträckning som vi tidigare upplevt, vi vill av denna anledning ta reda på varför det har blivit så. Studiens syfte har därför varit att skapa en utökad förståelse för barnlitteraturens användning och förskollärarnas tankar samt tillvägagångssätt när det gäller litteraturen inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. Blockprogrammering i matematikämnet : En litteraturöversikt om visuell programmering i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Amanda Tholin; [2019]
  Nyckelord :programming; student; mathematics; teaching; Scratch; blockprogrammering; elever; Scratch; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Elever i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering och det är nu ett obligatoriskt område i det centrala innehållet i matematikämnet. Programmering är ett outforskat område för många verksamma matematiklärare som menar att de inte har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa om det. LÄS MER

 3. 3. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Bäckström; Emil Olsson; [2019]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; naturstråk; naturområde; Svinskinnsskogen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. LÄS MER

 4. 4. Personalization paradox: the wish to be remembered and the right to be forgotten : A qualitative study of how companies balance being personal while protecting consumers’ right to privacy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Harrysson; Julia Olsson; [2019]
  Nyckelord :personalization; privacy; trust; transparency; control;

  Sammanfattning : Many argue that personalization is needed in a modern marketing strategy. Whilst there are several positive aspects of personalization, e.g. improved customer satisfaction rates, it can also lead to firms being perceived as intrusive and elicit privacy concerns. LÄS MER

 5. 5. Språket i samhällskunskap - mer än bara begreppslistor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Eklund; Nellie Olsson; [2019]
  Nyckelord :literacy; secondary school; Disciplinary literacy; social studies; upper secondary school; samhällskunskap;

  Sammanfattning : The aim of compiling the following overview of current research is to clarify what the research field can determine regarding the relevance of teaching disciplinary literacy in social studies, and which explicit techniques teachers at secondary and upper secondary school can undertake to develop subject-specific literacy. In order to carry out the aim of the research overview, two questions were constructed. LÄS MER