Sökning: "Julia Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Julia Olsson.

 1. 1. Arbetsterapeuters resonemang kring sin profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Melites; Josefin Olsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Psykiatrisk vård; Slutenvård; Barnpsykiatri; Ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund De arbetsterapeutiska interventionerna inom psykiatrin beskrivs vara centrala för att öka välbefinnande hos barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget kring arbetsterapeutens profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård bristfälligt. LÄS MER

 2. 2. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 3. 3. Molybden i ytvatten - En fara för laxfiskar och människor vid intag av fisken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Olsson; [2020]
  Nyckelord :molybden; toxicitet; bioackumulation; fisk; salmo; salmo trutta; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are around 80, 000 polluted areas in Sweden, of which 1, 000 are classified as very high-risk areas and in need of decontamination. From the Gullspångs Elektrokemiska Fabrik AB in Sweden there is a great risk of metals, aliphatic and molybdenum spreading to the Gullspångs River. LÄS MER

 4. 4. "Två olika världar som krockar" : En innehållsanalys om nordkoreanska avhoppares upplevelse av mötet mellan det slutna samhället och det moderna samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olsson Julia; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. LIVS-ansvar : Hållbar utveckling i mindre livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Forselius; Anne-sofie Olsson; Julia Stensson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Corporate Social Responsibility; Formal controlling; Informal controlling; Informative controlling; Ecologic sustainability; Economic sustainability; Social Sustainability; Hållbarhet; CSR; Corporate Social Responsibility; Formella styrmedel; Informella styrmedel; Informativa styrmedel; Ekologisk hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Hållbarhet och miljövänliga produkter har under senare år blivit ett viktigt samtalsämne, inte minst när det gäller produktion och konsumtion av livsmedel. FN tog år 2015 fram 17 globala mål för hållbar utveckling, med ambitionen att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER