Sökning: "Julia Opitz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Opitz.

 1. 1. RISKFAKTORER FÖR MALNUTRITION BLAND ÄLDRE : En webbaserad enkätstudie genomförd på äldre över 70 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Julia Opitz; Nike Hansson; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; Äldre; Riskfaktorer; Sverige; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Undernäring kan vara problematiskt för äldre då kroppen inte tillgodoses med den näring och energi som den behöver. Det kommer att leda till bland annat försvagat skelett och minskad muskelmassa. Undernäring kan bero på en rad olika faktorer, där både sociala och fysiologiska riskfaktorer spelar in. LÄS MER

 2. 2. Fenotypisk karakterisering av dvärgväxt hos Ragdoll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Jensen; [2019]
  Nyckelord :tillväxtstörning; dvärgväxt; ragdoll; förstoppning; efterblivenhet;

  Sammanfattning : Under år 2016 uppmärksammades inom ragdollrasen att ett ökat antal kattungar utvecklade dvärgväxt, förstoppning och mental påverkan. De flesta kattungar avled vid 3-4 månaders ålder på grund av megakolon. LÄS MER