Sökning: "Julia Orinius Welander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Orinius Welander.

  1. 1. Militären, folket och staten - En fallstudie om övergångsrättvisa i Brasilien och statens pendlande mellan auktoritarism och demokrati

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Julia Orinius Welander; Mari Wallin; [2019]
    Nyckelord :ansvarsskyldighet; auktoritarism; demokrati; förtryck; övergångsrättvisa; Social Sciences; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Brasilien gick till val under 2018 och röstade fram en ny statschef vid namn Jair Bolsonaro, en konservativ politiker vars inriktning lutar åt det auktoritära ledarskapet. Det brasilianska valresultatet skapade diskussion gällande hur den brasilianska politiken skulle komma att förändras i grunden, eller rättare sagt om politiken skulle återvända till ett auktoritärt styre likt det som infann sig före demokratiseringen. LÄS MER