Sökning: "Julia Paulsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Paulsson.

 1. 1. Brexits effekter på den Irländska turismen : Politiska förändringar och dess påverkan på gränsöverskridande turism

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Emma Omberg; Julia Paulsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mördade flickors offerstatus : En studie om journalistikens gestaltning av unga kvinnliga mordoffer beroende på relationen till gärningsmannen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Paulsson; Daniel Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Lisa Holm; Tova Moberg; discourse analysis; journalism; murder; victim; perpetrator; Aftonbladet; Expressen; Lisa Holm; Tova Moberg; diskursanalys; journalistik; mord; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would affect their representation and what similarities and differences there were in the representation between the two. We examined the coverage of Lisa Holm, who was murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex- boyfriend. LÄS MER

 3. 3. Psykologiska behov för större arbetsmotivation : - samt predicerande av motivationsstil

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Paulsson; Julia Hallman; [2009]
  Nyckelord :arbetsmotivation; Self-Determination teorin; autonomi; kompetens; relaterande; motivationsstilar;

  Sammanfattning : En distinktion görs mellan inre och yttre motivation. Inre motivationframstår när individen agerar därför att det genuint intresserar henne.Yttre motivation framstår när individen agerar för extern belöning. LÄS MER