Sökning: "Julia Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Julia Pettersson.

 1. 1. Feedback – en utvecklande gåva : En studie om samband mellan psykologiska behov och upplevelsen av feedback

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Pettersson Fowelin; Cornelia Takter; [2021]
  Nyckelord :Feedback; motivation; McClelland; Self Determination Theory; The Power of Feedback; organisation; psykologiska behov;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kvalitativ studie av eventuella samband mellan individers psykologiska behov och upplevelsen av feedback. Studien syftar till att förstå hur anställdas psykologiska behov påverkar vilken sorts feedback som ger effekt på motivation. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö : Villkor som främjar eller begränsar barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Erserum; Miriam Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity in preschool; preschool inside enviroment; Fysisk aktivitet i förskolan; förskolans inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Studien synliggör några förskollärares förhållningssätt till fysisk aktivitet i inomhusmiljön samt villkor i inomhusmiljön som möjliggör eller begränsar barns fysiska aktivitet. Tidigare forskning visar att förskolans miljö begränsar den fysiska aktiviteten och att förskollärares förhållningssätt är en bidragande faktor till att barn är fysiskt aktiva. LÄS MER

 3. 3. Outsourced or Outforced? : A study on multi-sided food delivery platforms in the gig economy: the business actor perspective.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Moxstad; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Gig economy; digital platforms; multi-sided platforms; outsourcing; food delivery industry;

  Sammanfattning : The growth of the gig economy has resulted in an increased interest in the relatively new phenomenon of multi-sided digital platforms. Previous research has naturally been focused on one of the key actors on these platforms, namely the gig workers, and how the gig economy has affected the labor market. LÄS MER

 4. 4. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER

 5. 5. Maktens rum : En studie om samtalsrummets betydelse för mötet mellan klient och professionell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Öberg; Johanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Samtalsrum; relation; makt; klienters våld; klientkategorisering; doxa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER