Sökning: "Julia Rosén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Rosén.

 1. 1. Asylsökande och flyktingars upplevelse av att vara patient i ett mottagarland

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Algotsson; Julia Rosén Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; flyktingar; litteraturstudie; mottagarland; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan möter asylsökande och flyktingar inom alla vårdkontexter men dessa möten kan vara en utmaning för båda parter. Flyktingar över 18 år har enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (SFS 2008:344) rätt till vård som inte kan anstå. LÄS MER

 2. 2. "Du bestämmer bara inte!" : Makt och positionering i förskolebarns egenstyrda lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Victoria Olsson; Julia Rosén; [2015]
  Nyckelord :Relationer; förskolan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vår erfarenhet är att det är stora barngrupper i förskolorna och därmed många relationer som barnen ska ingå i och många andra barn de ska komma överens med. I dessa relationer förekommer även makt. Maktrelationer mellan barn anser vi att det behövs mer kunskap om. LÄS MER

 3. 3. Det lilla samhället : Gestaltning av en plats genom ett textilt mönster.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Julia Rosén; [2013]
  Nyckelord :mönster; textil; representation; små samhällen; avfolkning;

  Sammanfattning : Det lilla samhället är ett projekt som strävar efter att lyfta fram den lilla ortens fördelar. Med utgångspunkt i problemet med avfolkningen av mindre städer fokuserar detta projekt på det lilla samhället Hällefors i Västmanland. LÄS MER