Sökning: "Julia Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Julia Sandberg.

 1. 1. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 2. 2. "I allmänhetens tjänst" - Men vilken tjänst vill allmänheten ha? - En kvalitiativ studie om hur unga vuxna använder P3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Fridh; Julia Roempke; Emilia Sandberg; [2019-02-07]
  Nyckelord :radio; podd; public service; sociala medier; Sveriges Radio; P3; uses gratification;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera unga vuxnas användning av P3 på olika plattformar och deras förväntningar på kanalenTeori: Uses & GratificationMetod: FokusgrupperMaterial: Intervjuer från tre fokusgrupper om totalt 14 respondenterResultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning inom Uses & Gratification och visar på att P3 används för att tillfredsställa behov av främst information och gemenskap både via lyssnande på podd och radio, men även via sociala medier. Förväntningarna bottnar i många fall kanalens public serviceuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska utformningen av arbetsplatser : -En kritisk granskning av lagkraven om utformningen av den fysiska arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Disabled workers; framework; working environment; workplace;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to review the legal sources that refers to the physicalenvironment on workplaces with the focus on disabled workers. The idea behind this essay isto show how complex the rules are in this area. Also what consequences and effects it canhave on disabled workers and their physical environment. LÄS MER

 4. 4. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Nyckelord :marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Sammanfattning : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. LÄS MER

 5. 5. Videomodellering av interaktiv gemensam bokläsning som interventionsmetod till föräldrar och små barn i hemmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Erica Sandberg; Julia Lyckberg; [2018]
  Nyckelord :logopedi; interaktiv gemensam bokläsning; videomodellering; tidig intervention; interaktion förälder-barn; hemmiljö; små barn; kommunikation;

  Sammanfattning : Book reading with children has long been advocated as an important activity for parents. An aspect of this that has not been studied to the same extent, is the importance of the way in which reading is done. LÄS MER