Sökning: "Julia Sonnelind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Sonnelind.

 1. 1. Producer, Director and Star - A qualitative study of an older cohort’s social identity construction on Facebook

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Öhrström; Julia Sonnelind; [2015]
  Nyckelord :Facebook; Online Behavior; Social Identity Construction; Self; Older Cohort; User; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain a deeper understanding and contribute with knowledge of older people’s online behavior, with a particular focus on the process of social identity construction on Facebook. Theoretical framework: The theoretical framework consists of theories related to self and identity, in both an offline and online context in order to obtain a more complex and nuanced understanding. LÄS MER

 2. 2. Emotionell Marknadsföring - En studie om hur olika känslor i reklam genererar effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Sonnelind; Alexandra Johansson; Caroline Tinebo; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER