Sökning: "Julia Sporre"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Sporre.

 1. 1. Skakad av liv - eller tvärtom? Hur kan Brechts syn på skådespelarens relation till rollen främja mitt möte som skådespelare med publiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Sporre; [2021-11-19]
  Nyckelord :Brecht; Inlevelse; Publikmöte; Sceniskt framställande; Rolltagande; Repetition; Hantverk; Undersökande; Punkterad; Skådespelare; Skola; Emotion; Scenisk handling;

  Sammanfattning : Jag är under mitt sista år på min kandidatutbildning i skådespeleri på besök i Berlin och sitter på Volksbühne en kväll. Där blir jag fullkomligt knockad av en av skådespelerskorna, jag tänker att det är hennes emotionella insats som drabbar mig. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans bemötande av patienter med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Julia Sporre Dufva; Sara Backman; [2019]
  Nyckelord :Demens; Sjuksköterskans bemötande; BPSD;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom kan leda till stora beteendemässiga förändringar hos en person som i sin tur kan leda till utmanande beteenden såsom agitation och oro, detta gör att sjuksköterskor upplever det svårare att vårda patienter med demenssjukdom än patienter utan demenssjukdom. Det är viktigt att se vad svårigheterna kan bero på för att se lösningar och kunna ge personer med demenssjukdom bättre vård. LÄS MER

 3. 3. Myter och människor i bilreklam : En semiotisk analys av reklamfilmer för Sveriges fyra mest sålda bilmodeller

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Nilsson; Frida Sporre; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER