Sökning: "Julia Stövander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Stövander.

  1. 1. Hälsa på tallriken

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Elisabeth Holmström; Julia Stövander; [2017]
    Nyckelord :marknadsföring; trender; konsumtion; livsmedel; medvetenhet; Hälsa; Social Sciences;

    Sammanfattning : Hälsa är idag ett hett samtalsämne. Intresset syns inte bara i olika sociala medier utan numera även tydligt i dagligvaruhandelns hyllor bland all vanlig mat. Vad vi handlar, lagar och äter har blivit allt tydligare markörer för vilka vi är och vi vill vara. LÄS MER