Sökning: "Julia Staaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Staaf.

  1. 1. Om hus och ljud

    Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

    Författare :Julia Staaf; [2012]
    Nyckelord :ljud; kyrka; ljudkonst; medeltid; vada; kårsta; sång; konst; teckning; konstfack; textil; broderi;

    Sammanfattning : Jag har i mitt kandidatarbete arbetat med ljud och akustik i gamla kyrkor. Gamla byggnader och hus har alltid fascinerat mig. Det finns en sorts tyst berättelse i äldre byggnader. Jag känner en vördnad inför gamla hus och de som ritat och byggt dem. LÄS MER