Sökning: "Julia Stenmark"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julia Stenmark.

 1. 1. Med hästen som arbetskollega : Fysioterapeuters syn på hästunderstödd terapi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Julia Stenmark; Teresa Selin; [2021]
  Nyckelord :Equine assisted therapy; Physiotherapists experiences; qualitative content analysis; Mental health; Physical health; Hästunderstödd terapi; Fysioterapeuters erfarenheter; Kvalitativ innehållsanalys; Psykisk hälsa; Fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Hästunderstödd terapi är en behandlingsform där man ägnar sig åt ridning och andra aktiviteter med hästen för att främja fysisk och psykisk hälsa. Hästen har en central roll och bidrar till en icke-dömande och trygg plats för patienterna. Vidare har stallet och naturen positiva effekter inom behandlingen. LÄS MER

 2. 2. Länge leve möblerna - En kvalitativ studie om hur den svenska möbelbranschen arbetar med strategier för cirkulära affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ekman; Julia Stenmark; [2020-07-01]
  Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Strategi; Affärsmodell; Cirkulär affärsmodell; Möbelbranschen; Circular Economy; Strategy; Business model; Circular Business model; Furniture industry;

  Sammanfattning : Background: The linear economy is based on the assumption that products are beingproduced, consumed, used and then disposed as waste. The industrialization was fueled bythis economy, which has shown to be highly unsustainable. LÄS MER

 3. 3. Hot, våld och trakasserier mot sjuksköterskor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Stenmark; Julia Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Hot; våld; trakasserier; påverkan; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion: Hot, våld och trakasserier inom vård och omsorg är ett växande problem både nationellt och internationellt. Bakgrund: Risken att bli utsatt för hot och våld i arbetsmiljön på ett sjukhus är ett förekommande fenomen då sjuksköterskan möter många och olika människor som kan vara aggressiva eller våldsbenägna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i gym : En kvalitativ studie om deras upplevelser av styrketräning och gymmet som arena

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sabine Rådlund; Julia Stenmark; [2016]
  Nyckelord :Women; Strength training; Wellbeing; Gym; Kvinnor; Styrketräning; Välmående; Gym;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding of women’s motivation for strength training,how women's perceptions of gym surroundings have changed and the impact strength training had onwomen's wellbeing. The study was qualitative with eight semi-structured interviews of women betweenthe ages of 35-55 years. LÄS MER