Sökning: "Julia Stjärnfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Stjärnfeldt.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på sjukhus under sitt första yrkesverksamma år

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Tamara Dojcinovic; Julia Stjärnfeldt; [2020]
    Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelse; arbeta; sjukhus;

    Sammanfattning : .... LÄS MER