Sökning: "Julia Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Julia Ström.

 1. 1. The Effects of Using Video Games Compared to Traditional Methods in an EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ström; Emelie Fröjd; [2020]
  Nyckelord :EFL; English as a Foreign Language; video games; vocabulary; teaching method; digital literacy;

  Sammanfattning : In an ever more digitalised society, there is a growing interest in digital pedagogic aids and a growing need for pedagogues to utilize new digital tools. The importance of being able to survey and evaluate information from digital sources is paramount, and the Swedish school system is responsible for teaching pupils these skills. LÄS MER

 2. 2. Kirurgiskt munskydd : En förstudie kring material, konstruktion och återanvändbara möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Ström; Julia Svenson; [2020]
  Nyckelord :Surgical face mask; nonwoven; medical textiles; deficiency article; reusable textiles; protective equipment; disposable consumables; covid-19; Kirurgiskt munskydd; nonwoven; medicinska textilier; bristvara; återanvändbara textilier; skyddsutrustning; engångsartiklar; covid-19;

  Sammanfattning : I december 2019 rapporterades de första fallen av ett virus benämnt som covid-19 i Wuhan, Kina. Viruset sprider sig snabbt och i takt med den okontrollerade spridningen blir också trycket på sjukvården allt högre. Samtidigt som vården gör allt i sin makt för att räcka till så rapporteras det om global brist på skyddsutrustning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Ström; Julia Andersson; [2017]
  Nyckelord :att leva med; fibromyalgi; kronisk sjukdom; Roys adaptionsmodell; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oförklarlig muskelsmärta har funnits i århundraden, men det är inte förrän i modern tid som begreppet fibromyalgi har tillämpats på fenomenet. Fibromyalgi är en komplex sjukdom utan känd etiologi som kännetecknas av diffus muskelsmärta och trötthet. LÄS MER

 4. 4. Teknikskydd - hur medvetna är ryttarna? : en pilotstudie om medvetenheten kring dess verkan och hur de används

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Ström; Dina Østrem; [2017]
  Nyckelord :teknikskydd; hoppteknik; häst; utrustning; hopptävling; bakbensskydd;

  Sammanfattning : Show jumping is a popular equestrian sport in Sweden, where the results on shows are affected by the jumping technique of the horse. There are ways to improve the horse’s jumping technique. For example, technical hind limb boots are getting more popular in training and on shows. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – fällning och membranfilterteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Julia Tirén Ström; [2016]
  Nyckelord :absorbance; direct filtration; DOC; drinking water; flocculation agent; fluorescence; color; NOM; ultrafiltration; water treatment; absorbans; direktfällning; DOC; dricksvatten; fluorescens; fällningskemikalie; färgtal; NOM; ultrafiltrering; vattenrening;

  Sammanfattning : De senaste årtiondena har en ökning av naturligt organiskt material (NOM) observerats i ytvatten i norra Europa och Nordamerika. NOM i vattnet innebär utmaningar för vattenverk som använder ytvatten i dricksvattenproduktionen då det kan ge upphov till lukt, smak och färg och svårigheter i driften. LÄS MER