Sökning: "Julia Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Julia Strandberg.

 1. 1. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Strandberg; [2021]
  Nyckelord :häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. LÄS MER

 2. 2. Optimization of Subscription Lines of Credit in Private Equity : An extensive analysis containing several Investment-, Bridge Facility- and Installment Strategies using Monte Carlo Simulations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Julia Larsson; Tyra Strandberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years the use of subscription lines of credit has increased exponentially, from $86.1 millions (2014) to $5.3 billions (2018). The rapid growth of the phe- nomenon of private equity funds using subscription lines of credit when acquiring companies (instead of directly making capital drawdowns from investors), has poor academic coverage. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress från ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Lisa Eklöf; Julia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :High workload; Work environment; Safe care; Nursing care; qualitative; Hög arbetsbelastning; Arbetsförhållanden; Säker vård; Omvårdnad; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är något som uppstår när det sker en obalans mellan krav och en individs förmåga att hantera dessa krav. Stress är en personlig upplevelse som hanteras olika för alla individer. Stress kan leda till nedsatt minneslagring samt sämre prestationsförmåga vilket för sjuksköterskor kan påverka utförandet av säker vård. LÄS MER

 4. 4. Ordning, spänning och nyfikenhet : en berättarteknisk undersökning av P3 Historias podcasts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Strandberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barns fysiska aktivitet i förskolans miljö : - En intervjustudie utifrån förskollärares beskrivningar av sitt arbetssätt med barns fysiska aktivitet  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mimmi Strandberg; Julia Immonen; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; förskolans miljö; förskolebarn; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares beskrivningar av sitt arbete med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö. Studien är en kvalitativ studie som genomförs med tre semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Förskollärarna arbetar på tre olika förskolor. LÄS MER