Sökning: "Julia Svärd"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Julia Svärd.

 1. 1. Hur påverkas köparens undersökningsplikt av en förbesiktning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Julia Svärd; Anna Andreasson; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; besiktning; undersökningsplikt;

  Sammanfattning : Okunskapen är stor kring vem som bär felansvaret vid fel i fastighet när en förbesiktigad fastighet har överlåtits till en ny ägare. Detta då köpare ute i praktiken tror att det räcker med en säljare beställd besiktning, en så kallad förbesiktning, för att bli fri från ansvar. LÄS MER

 2. 2. Hur reagerar unga vuxna på individanpassad marknadsföring via sociala medier? Fokus Instagram Vilka rekommendationer kan företag erhålla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Magnusson; Julia Lundin; Julia Svärd Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; personlig integritet; individanpassad marknadsföring; unga vuxna reaktioner. Social media; marketing; personal integrity; individualized marketing; young adults reactions.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur reagerar unga vuxna på individanpassad marknadsföring via sociala medier? Fokus Instagram. Vilka rekommendationer kan företag erhålla? Seminariedatum: 16:onde januari 2020 Kurs: Kandidatuppsats marknadsföring FEKH29 Författare: Julia Svärd Axelsson, Johan Magnusson och Julia Lundin Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, personlig integritet, individanpassad marknadsföring, unga vuxna & reaktioner. LÄS MER

 3. 3. Trycksårsförebyggande omvårdnadsåtgärder för svårt sjuka personer inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Svärd; Julia Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Trädgård under vinterhalvåret : vilka växtegenskaper kan förlänga prydnadsvärdet i trädgården under vintersäsongen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Svärd; [2017]
  Nyckelord :trädgård; design; vinter; prydnadsvärde; växtkännedom; vinterfägring;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet vill belysa trädgård under vinterhalvåret och främst fokusera på växtval. Genom att även välja växter som ger trädgårdar prydnadsvärden under vintern kan trädgården skänka något till sin användare under hela året och inte bara främst mellan mars och oktober. LÄS MER

 5. 5. Trygghetens dilemma : trygghetsskapande arbete i det offentliga rummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Svärd; [2009]
  Nyckelord :Trygghet;

  Sammanfattning : This graduate thesis is engaged with perceived safety and "safe making" design in public places. Despite the fact that we have never been as safe, questions of safety get more attention than ever in today’s society. LÄS MER