Sökning: "Julia Svanström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Svanström.

 1. 1. Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Svanström; [2017]
  Nyckelord :fredsavtal; 2016; colombia; FARC; övergångsrättvisa; kvinnors rättigheter; kvinnligt fredsbyggande; martha c. nussbaum; kapacitetsteorin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. LÄS MER

 2. 2. Genus och freden i Colombia : en innehållsanalys om implementeringen av internationella genusnormer och kvinnors rättigheter i Colombias fredsavtal

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Svanström; [2016]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur genus och kvinnors rättigheter får synas i de två fredsavtalen mellan FARC-gerillan och regeringen i Colombia. Det första avtalet gav upphov till en debatt om att FN försökte påföra en genusideologi i landet. Fredsavtalet fick avslag i folkomröstningen den 2 oktober 2016. Därefter presenterades ett omarbetat avtal. LÄS MER

 3. 3. Julia och eliterna : En studie av hur näthatsdebatten utvecklades till en medial lavin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linnea Karlsson; Jasmine Svanström; [2013]
  Nyckelord :Agenda-Setting; framing; media logic; news; newsworthiness; news selection; news valuation; sensational news; content analysis; rhetoric and semiotic analysis; TV; Radio; Newspapers; media avalanche; Internet hatred;

  Sammanfattning : English title: Julia and the elite. A study of how the Internet hatred developed into a media avalanche. Introduction: During February 2013 Swedish media flooded with news of online hate directed towards women after an episode of Uppdrag Granskning on SVT (2013). LÄS MER