Sökning: "Julia Växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Julia Växjö.

 1. 1. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något : En kvalitativ studie kring implementeringen av Agenda 2030 i tre svenska föregångskommuner med fokus på stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Karlström; Julia Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Agenda 2030; implementation; possibilities; barriers; front-runner municipalities; Agenda 2030; implementering; möjligheter; barriärer; föregångskommuner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur implementeringen av Agenda 2030 upplevts på en generell nivå och på stadsutvecklingsnivå, med fokus på möjligheter och barriärer. Analysen har skett med hjälp av material från kvalitativa telefonintervjuer har de tre föregångskommunerna inom arbetet med Agenda 2030, Malmö, Uppsala och Växjö. LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsoptimering genom standardiserat arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Julia Karlsson Bäcklund; Tina Fjällström; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; kapacitetsoptimering; DMAIC; produktionskapacitet; cykeltid; takttid; arbetsmoment; arbetssätt; slöseri; monteringslinje; reducering; variation; pilottest; efterfråga; konkurrenskraft; Lean.;

  Sammanfattning : För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs många gånger en optimering av produktionskapaciteten. Det påstås att det kan uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Employer branding - en uppsats om revisionsbyråers attraktionskraft mot generation Y

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Kindvall; Frida Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Employer branding; Recruitment; Generation Y; Auditing; Employer attractiveness; Signaling; Legitimacy theory; Institutional theory; Employer branding; Rekrytering; Generation Y; Revision; Arbetsgivarattraktion; Signaleringsteori; Legitimitetsteori; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning 4FE17E Examensarbete Redovisning 30hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2016 Författare: Julia Kindvall & Frida Nilsson Handledare: Biträdande professor Timurs Umans Examinator: Docent Anna Stafsudd Titel: Employer branding – en uppsats om revisionsbyråers attraktionskraft mot generation Y. Bakgrund: Revisionspliktens avskaffande har medfört en högre konkurrens på marknaden för revisionsbyråer. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om lagereffektivisering - Coop Extra Norremark

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eva Kjellberg; Anna Augustsson; Julia Van; [2014]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; varuhantering; lagerstyrning; dagligvaruhandel.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror på Coop Extra Norremark i Växjö. Studien var ett uppdrag från Coop Extras butikschef, som ansåg att matbutiken var i behov av att effektivisera butikens varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror. LÄS MER

 5. 5. Motiverande belöningssystem : I kunskapsbaserade företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Magnusson; Emma Wiss; [2014]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; monetära och icke-monetära belöningar och kunskapsbaserade företag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Då konkurrensen bland organisationer idag är tuffare strävar de ständigt efter utveckling- och förändringsarbete. För att kunna ligga steget före sina konkurrenter samt för att kunna nå uppsatta mål inom organisationen, krävs det styrmedel såsom belöningssystem. LÄS MER