Sökning: "Julia Welander"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Julia Welander.

 1. 1. Bad Neighbors, Conflict and Economic Growth: A qualitative analysis of the economic spillover effects of Sudan’s intrastate conflict on Egypt’s economic growth

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Julia Orinius Welander; [2022]
  Nyckelord :Economic Spillover Effects; Economic Growth; Intrastate Conflict; Egypt; Sudan; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the increased internationalization of conflicts during recent decades and the accompanying clustering of the predatory social conditions of new war economies in vulnerable neighborhoods around the world, studying the impacts of economic spillover effects of conflicts are more pressing than ever. This study seeks to investigate what economic spillover effects one such conflict – the intrastate conflict of Sudan – had on its neighboring state, Egypt’s economic growth. LÄS MER

 2. 2. The Battle of Eurovision: A case study of Russia and Ukraine’s use of the Eurovision Song Contest as a cultural battlefield

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Orinius Welander; [2020]
  Nyckelord :cultural diplomacy; visual IR; Eurovision Song Contest; Russia; Ukraine; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to explore and analyze how Eurovision Song Contest functioned as an alternative – cultural – battlefield in the Russian-Ukrainian conflict over Crimea. With the use of soft power politics in warfare as the root of interest, this study uses the theories of cultural diplomacy and visual international relations to explore how images may be central to modern-day warfare and conflicts as the perception of. LÄS MER

 3. 3. Madicken ur ett genusperspektiv -En analys av könsroller och relationer i Astrid Lindgrens Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Welander; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; gender; stereotypical norms; character´s relationship; Swedish;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze Astrid Lindgren's work Madicken (1960) from a gender perspective. The analysis is based on analyzing how the characters are presented and what role the characters' relationship plays. The presentation is based on the characters' appearance, personality and in relation to each other. LÄS MER

 4. 4. "Alla barn har rätt till en saga varje dag." En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Olsson; Oskar Welander; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Normer; Normkritisk pedagogik; Normkreativitet; Litteratur; Läsmaterial urval;

  Sammanfattning : Under våra praktikperioder i förskolan har vi sett att förskollärare inte använder litteratur i den utsträckning som vi tidigare upplevt, vi vill av denna anledning ta reda på varför det har blivit så. Studiens syfte har därför varit att skapa en utökad förståelse för barnlitteraturens användning och förskollärarnas tankar samt tillvägagångssätt när det gäller litteraturen inom förskolan. LÄS MER

 5. 5. Militären, folket och staten - En fallstudie om övergångsrättvisa i Brasilien och statens pendlande mellan auktoritarism och demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Orinius Welander; Mari Wallin; [2019]
  Nyckelord :ansvarsskyldighet; auktoritarism; demokrati; förtryck; övergångsrättvisa; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brasilien gick till val under 2018 och röstade fram en ny statschef vid namn Jair Bolsonaro, en konservativ politiker vars inriktning lutar åt det auktoritära ledarskapet. Det brasilianska valresultatet skapade diskussion gällande hur den brasilianska politiken skulle komma att förändras i grunden, eller rättare sagt om politiken skulle återvända till ett auktoritärt styre likt det som infann sig före demokratiseringen. LÄS MER