Sökning: "Julia Winblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Winblad.

  1. 1. Försvunna kvinnor : En undersökning av magisk realism i Haruki Murakamis Sputnik Älskling och Fågeln som vrider upp världen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Julia Winblad; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER