Sökning: "Julia Winblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Winblad.

 1. 1. "I feel like a person who is already dead" : Förlust, läkning och magisk realism i tre japanska romaner

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Julia Winblad; [2019]
  Nyckelord :Magical Realism; Bereavement; Trauma; Healing; Japanese Literature; Folklore; Japanese Magical Realism; Banana Yoshimoto; Hiromi Kawakami; Ruth Ozeki; Magisk realism; sorg; trauma; läkning; japansk litteratur; folklore; japansk magisk realism; Banana Yoshimoto; Hiromi Kawakami; Ruth Ozeki;

  Sammanfattning : In this thesis the subject of grief and healing are examined in three novels by the Japanese writers Hiromi Kawakami, Ruth Ozeki and Banana Yoshimoto. The method for the analysis is based on psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross’ Five Stages of Grief theory, but in the analysis of these novels, it became clear that the grief/healing-stages for the protagonists are not expressed in the exact same manner as the non-fictional patients of Kübler-Ross’ study. LÄS MER

 2. 2. Försvunna kvinnor : En undersökning av magisk realism i Haruki Murakamis Sputnik Älskling och Fågeln som vrider upp världen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Julia Winblad; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER