Sökning: "Julia Zabielski"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Julia Zabielski.

 1. 1. Fifteen Minutes of Shame? : Understanding the Experience of Being Subjected to Moral Outrage Online

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Zabielski; [2020]
  Nyckelord :moral outrage; online shaming; social media; framing; deviance; stigma; self;

  Sammanfattning : Due to new technological affordances, such as the internet and social media, people are more exposed than ever to actions or statements that may be perceived as moral violations. Consequently, moral outrage has become a prevalent feature in the online sphere. LÄS MER

 2. 2. "Och då kom mammapoliserna" : En socialpsykologisk intervjustudie om upplevelser av offentligt moderskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Zabielski; Lovisa Andersson Zimdahl; [2017]
  Nyckelord :offentligt moderskap; sociala medier; förväntningar; självbild; emotioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur mammor, som offentliggör sitt moderskap på sociala medier, upplever sitt moderskap. Närmare bestämt avser studien besvara frågeställningar som berör vilka förväntningar som dessa mammor upplever att andra har på dem i mammarollen samt hur deras emotioner och självbild påverkas av offentliggörandet av moderskapet. LÄS MER

 3. 3. Rädda miljön? Klicka här! : En deskriptiv studie om initiering och uppmuntran till slacktivism på Naturskyddsföreningens officiella Facebooksida.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Julia Zabielski; Emma Bäckström; [2015]
  Nyckelord :Slacktivism; Facebook; Naturskyddsföreningen; organizational communication; environment; Slacktivism; Facebook; Naturskyddsföreningen; organisationskommunikation; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka slags miljöfrågor som Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, presenterar i inlägg av slacktivistisk karaktär på sin Facebooksida. Vidare syftar denna studie till att få en förståelse för hur Naturskyddsföreningen, i inlägg av slacktivistisk karaktär, uppmuntrar till och initierar slacktivism vid presentationen av vissa slags miljöfrågor. LÄS MER