Sökning: "Julia karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Julia karlsson.

 1. 1. Ett hjärta i kaos : Personers upplevelser av livet efter plötsligt hjärtstopp. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Simonsson; Julia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Experiences; Qualitative; Sudden cardiac arrest; Survivor; Kvalitativ; Plötsligt hjärtstopp; Upplevelser; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 drabbades 7 934 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp där någon slags behandling påbörjats. På grund av ökade kunskaper kring plötsligt hjärtstopp ökar antalet överlevare. Plötsligt hjärtstopp kan upplevas som en traumatisk kris och kan påverka personens liv. LÄS MER

 2. 2. The Sorrows of Young Jude - Sartre’s Concept of Freedom in Hanya Yanagihara’s A Little Life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Julia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Literature; Sartre; Yanagihara; Existentialis; Freedom; Being and Nothingness; Tragedy; Determinism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Hanya Yanagihara’s novel A Little Life (2015) is about Jude St Francis, a successful lawyer whose inability to recover from his traumatic childhood causes him to commit suicide. This essay investigates why Jude is able to control and alter certain aspects of his life, but how he still is ultimately and finally dominated by his emotional trauma. LÄS MER

 3. 3. ”Vi är olika men lika bra!” : En kvalitativ studie om miljöns betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Sahlberg; Caroline Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. UNSCR 1325 i FN:s fredsoperationer: Har implementeringen av gender mainstreaming som norm ökat över tid?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sarah Villagracia Nilsson; Julia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :UNMIL; UNMISS; gender mainstreaming; FN; UNSCR 1325; normteori; DDR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur har UNSCR 1325, definierat som gender mainstreaming som en norm, implementerats i de tidigare stadierna av UNMISS respektive UNMIL? Uppsatsen utför en komparativ studie mellan två av FN:s fredsoperationer och använder normteori för att undersöka om en tidsspann på åtta år har en betydelse för normens retoriska och praktiska implementering i fredsoperationerna. Genom att examinera § 4, § 5 och § 13 i UNSCR 1325 i fredsoperationerna har vi dragit slutsatsen att båda fallen är i steg 2 i normens livscykel men att UNMISS visar på en större grad av gender mainstreaming än UNMIL. LÄS MER

 5. 5. Sammansättning av revisionsteam

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Mårten Sundin; [2018]
  Nyckelord :Team; Team composition; Audit team; Recruitment; Team; Teamsammansättning; Revisionsteam; Rekrytering;

  Sammanfattning : ProblemformuleringTidigare forskning visar att revisionsteam överträffar prestationen av en enskild revisor. Forskningen fokuserar dock i huvudsak på rollstruktur i form av egenskaper och kompetenser på individnivå och sätter detta i relation till vilken påverkan det har på revisionskvalitet. LÄS MER