Sökning: "Julian Liu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julian Liu.

 1. 1. Ett våldtäktsanklagat varumärke : En kristisk diskursanalys av porträtteringen av Wikileaks och Julian Assange i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Åsa Ellsäter; [2013]
  Nyckelord :Wikileaks; Julian Assange; våldtäktsanklagelser; varumärke; artikel; Dagens Nyheter; TT;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka ifall och om så även hur Wikileaks och Julian Assange porträtteras före och efter de våldtäktsanklagelser mot Assange som offentliggjordes i augusti 2010. I den diskursanalys som genomförs granskas sex nyhetsartiklar som valts ut efter bestämda tidsaspekter men i övrigt slumpmässigt. LÄS MER

 2. 2. Hegemony, Discursive Struggle, and Voluntary Guidelines on the Right to Food : A Study in the Negotiation of Meaning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Julian Germann; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drawing on a neo-Gramscian conception of global civil society as a sphere where world order is ideologically sustained and contested, this paper examines the extent to which the idea of a human right to food serves to challenge neoliberal globalization or is incorporated into its ideational underpinnings. Through a focus on the negotiations of a set of Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, a discursive struggle over the meaning of the "right to food" is analyzed. LÄS MER