Sökning: "Julius Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Julius Andersson.

 1. 1. Plattform för spelifiering inom programmeringskurser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Andersson; Gustav Eriksson; David Jungmalm; Björn Möller Ehrnlund; Julius Petersson; Tim Yngesjö; [2019]
  Nyckelord :spelifiering ai programmering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett arbete som utförts i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Projektet gick ut på att utveckla en webbplattform för spelifierad tävlingsprogrammering åt UPP-gruppen på Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Plattformen är tänkt att användas i programmeringskurser. LÄS MER

 2. 2. A study in how to inject steganographic data into videos in a sturdy and non-intrusive manner

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Julius Andersson; David Engström; [2019]
  Nyckelord :Steganography; Steganalysis; Watermarking; Information hiding; Cryptography; Compression; Non-intrusive; Sturdy; JPEG; Steganografi; Steganalys; Vattenmärkning; Kryptografi; Kompression; Icke störande; Stabil; JPEG;

  Sammanfattning : It is desirable for companies to be able to hide data inside videos to be able to find the source of any unauthorised sharing of a video. The hidden data (the payload) should damage the original data (the cover) by an as small amount as possible while also making it hard to remove the payload without also severely damaging the cover. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 4. 4. The Shakespearean Stahr : Using Genette’s Theory of Intertextuality to Compare The Last Tycoon to Shakespeare’s Tragedies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Therese Andersson Edén; [2017]
  Nyckelord :F. Scott Fitzgerald; William Shakespeare; The Last Tycoon; Gerard Genette; A.C Bradley; Architextuality; Shakespearean Tragedy; Intertextuality;

  Sammanfattning : This essay uses Gerard Genette’s theory of intertextuality – in particular, architextuality - in order to establish the connection between Shakespearean tragedies and F. Scott Fitzgerald’s last novel, The Last Tycoon. The essay relies mainly on known Shakespeare critic A. LÄS MER

 5. 5. Plastellina - bevarande av skulpturskisser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Erika Andersson; [2012-10-12]
  Nyckelord :plasticine; modelling clay; sculpture models; per hasselberg; julius kronberg; william harbutt; conservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2012:19.... LÄS MER