Sökning: "Julius Svensson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Julius Svensson.

 1. 1. Spårning av konfliktmineraler i fordonstillverkarnas försörjningskedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Svensson; Erik Gustavsson; Jacob Wiktorsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konfliktmineraler är mineraler som utvinns under undermåliga arbetsförhållanden samt bidrar till finansiering av konflikter. Tantal, tenn, volfram (tungsten) och guld (ofta förkortade till 3TG) utgör begreppet konfliktmineraler som idag omfattas av särskild lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Neurotactile Integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Kalle Svensson; Julius Cewers; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The field of neural representation of sensory integration is an advanced topic with complex processes. The mechanisms of the brain are far from fully understood and are in need of further development to be implemented in clinical usages such as neuroprosthetics. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av lärares erfarenheter av att anpassa vinterutbildning i idrott och hälsa för att inkludera elever med olika kulturella bakgrunder.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julius Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Written Acquisition:Analyzing Teachers’ Perceptions of Genre Pedagogy and Mentor Text Approach to Writing Instruction in Uppersecondary School in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julius Svensson; [2021]
  Nyckelord :Genre pedagogy; mentor texts approach; upper-secondary school; writing; writing ability;

  Sammanfattning : The study’s purpose is to examine teachers’ perceptions of genre pedagogy and mentor texts toteach writing in upper-secondary school. Previously many English teachers in Sweden usedprocess pedagogy to teach writing, an approach that encourages students to create drafts andrevise their texts accordingly. LÄS MER