Sökning: "Jung"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Jung.

 1. 1. MODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefone

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johanna Smedberg; [2018-08-17]
  Nyckelord :Mytologi; Arketyp; Jung;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för psykoanalysen. LÄS MER

 2. 2. BEDEUTUNGSMÖGLICHKEITEN VON ABRAXAS IN HERMANN HESSES 'DEMIAN'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Myrto Ingrid Barrdahl; [2018-06-13]
  Nyckelord :tyska; Hermann Hesse; Demian; Abraxas; Entwicklungsroman;

  Sammanfattning : Hermann Hesse fick med utvecklingsromanen Demian sitt litterära genombrott. I romanen spelar guden Abraxas en viktig roll. Abraxas har ett tupphuvud, kropp och armar från en människa och ormar istället för ben. Gudens lära inspirerar romanens protagonist att lära känna sig själv och påbörja en psykisk mognadsprocess. LÄS MER

 3. 3. ”Är de på semester, eller?” Barns mottagande av böcker som skildrar flykt och flyktingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eu Jung Han Strand; Lina Gerdhem; [2018]
  Nyckelord :Barnböcker; Flykt; Flyktingar;

  Sammanfattning : Vi vill med den här studien bidra med perspektiv och tankar kring hur pedagoger i förskolan kan använda barnböcker som beskriver flykt och flyktingar för att öka barnens förståelse och medvetenhet kring andras levnadsvillkor. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn förhåller sig till budskapet i barnböcker som handlar om flykt och flyktingar. LÄS MER

 4. 4. The Jungian Hobbit: Bilbo’s Individuation Process in the Archetypal Hero Story The Hobbit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Pontus Brandt; [2018]
  Nyckelord :Archetypes; Carl Jung; The Hobbit.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Carl Jung, the Swiss psychologist, is best known for his theories of the archetypes, which are universal and archaic images that are nestled deep inside the part of the psyche that Jung coined the ‘collective unconscious.’ These can be found in art, such as literature, and be extracted and analyzed. LÄS MER

 5. 5. Videospelets upphovsrättsliga karaktär och problematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Jung; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property law; videospel; video games; datorspel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Videospelsbranschen växer ständigt och globalt omsätter den idag flera hundra miljarder kronor. Bakom varje enskild speltitel ligger omfattande investeringar av både tid och kapital. Upphovsrätten är den immaterialrätt som ger skydd åt videospel. LÄS MER