Sökning: "Jungfrukällan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Jungfrukällan.

  1. 1. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Rebecca Rosén; [2017]
    Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER