Sökning: "Jura Miniotaite"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jura Miniotaite.

  1. 1. Migration mellan sociala medier : En motivationsstudie av användarmigration

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Jura Miniotaite; Emma Olsson; [2018]
    Nyckelord :användarmigration; sociala medier; flockning; motivation;

    Sammanfattning : I takt med att allt fler nya sociala medieplattformar introducerats och utmanat definitionen av vad sociala media är, har även användarantalet ökat explosionsartat. Tidigare forskning har identifierat fenomenet migration mellan sociala medier, alltså att användare migrerar från en plattform till en annan. LÄS MER