Sökning: "Juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 2141 uppsatser innehållade ordet Juridik.

 1. 1. Climate Change – A Matter of Life or Death : A Study of the Connection Between Climate Change and the Right to Life in the European Convention on Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felix Berger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ~ Man överlever, men man lever inte ~ : En kvalitativ studie om anhörigas erfarenheter av samsjuklighet och samverkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Kreutzfeldt; Sofie Molitor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. BARNETS KÖN I ALLMÄNHETENS RÄTT : En kvantitativ studie om samvariationen mellan barnets kön och vårdnad utifrån familjerättsutredningar, tingsrättsdomar och Habermas samhällsteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Markus Glimstedt; Hjalmar Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det ska finnas någoting för alla" (Den turismansvarige för Ovanåkers kommun) : En fallstudie om marknadsföring av en perifer destination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Selma Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Crimes against Humanity : The Obligation to Prevent

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Isabella Carlsvärd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER