Sökning: "Juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 2891 uppsatser innehållade ordet Juridik.

 1. 1. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 2. 2. “JAG SER INTE KNIVEN, MEN DEN KAN FINNAS” : En kvalitativ intervjustudie om polisers egna tankar och resonemang om våldsanvändning i tjänsten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Clara Asklund; Fanny Dahlén; Sandra Rhönnstad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Men jag trodde ju att jag fick köra bil…” : En analys av tillämpningen av likgiltighetsuppsåt i mål om olovlig körning, ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Azra Delkic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Avvägningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet : - i behov av en översyn?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lydia Cicek; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av kvaliteten i hållbarhetsrapporter lämnade av bolag med statligt ägande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mathilda Ruus; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER