Sökning: "Jussi Lindroos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jussi Lindroos.

  1. 1. Henriksdal Skola - Examensarbete

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Jussi Lindroos; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. LÄS MER