Sökning: "Justice"

Visar resultat 1 - 5 av 1961 uppsatser innehållade ordet Justice.

 1. 1. Vem får det sista ordet? Hur principen om litispendens tillämpas vid positiva kompetenskonflikter mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Isaksson; [2021-03-03]
  Nyckelord :Litispendens; Res judicata; Allmän domstol; Förvaltningsdomstol; Kompetenskonflikt; Processrätt; Förvaltningsprocess; Access to justice; Processuell obalans;

  Sammanfattning : Vissa måltyper kan ge upphov till en positiv kompetenskonflikt, det vill säga att både allmän domstol och förvaltningsdomstol anser sig behöriga att pröva samma fråga. Risken vid en positiv kompetenskonflikt är att domstolarna prövar samma fråga samtidigt, med resultatet att det föreligger en litispendenssituation mellan domstolsslagen. LÄS MER

 2. 2. BRI- En idé om en ny värld som materialiseras genom infrastruktur? En kritisk diskursanalys om hur BRI:s nyckeldokument utmanar idéer och normer inom den globala styrningen Katarina Hedencrona

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Katarina Hedencrona; [2021-02-09]
  Nyckelord :The Belt and Road Initiative BRI ; China’s Narrative; Global Governance; Idées and Norms; Geopolitics; International Relations;

  Sammanfattning : The Belt and Road Initiative (BRI) is a Chinese infrastructure project, initiated in 2013, witha plan to be finished in 2049. The project has received a great amount of media attention andhas been scrutinized carefully due to suspicion towards China’s intentions. LÄS MER

 3. 3. Proportionality in methodology? Identifying a methodological framework to provide acceptance and legitimacy for the CJEU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Orrenius; [2021-02-09]
  Nyckelord :methodology; proportionality; sound methodology; value of proportionality; methodological deficit; EU law; CJEU; methodology of the CJEU; Weiss; PSPP; German Federal Constitutional Court;

  Sammanfattning : The Court of Justice of the European Union (CJEU) performs to different audiences in the pluralistic EU legal context. These different audiences demand methodological soundness in the Court’s performance. From their perspective, the judgments of the Court must appear coherent and justified. LÄS MER

 4. 4. Piecing the Puzzle: Restorative Justice with Children and Young Offenders in Scandinavia, an Interview Study with Professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nancy Gutiérrez Olivares; [2021-02-04]
  Nyckelord :Restorative Justice; Children and Young Offenders; Victim Offender Mediation; Youth Punishment; Restorative Processes; Social Work; Scandinavian Justice Systems;

  Sammanfattning : The modern roots of restorative justice in Scandinavia go back to the emergence of the mediationmovement in Norway in the mid 1970s (Miers, 2001), a process that reached Sweden in the late 1980s(Wahlin, 2005). Victim Offender Mediation (VOM) in Sweden, and Youth Punishment (YP) inNorway, are some of the processes based on the primary components of restorative justice. LÄS MER

 5. 5. Behov av ombud? – En undersökning av ombudsfördel i förvaltningsprocessen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecka Lorentzon; [2021-02-03]
  Nyckelord :Ombudsfördel; Laywers Advantage; Access to Justice; Rättshjälp; Kostnadsregler; Rättvis rättegång;

  Sammanfattning : Förvaltningsprocessen vilar på föreställningen att enskilda saknar behov av ombud. Denna föreställning har i sin tur lagts till grund för kostnadsreglerna på så vis, att enskilda inte ersätts för ombudskostnader när de för en förvaltningsrättslig process. LÄS MER