Sökning: "Justus Melin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Justus Melin.

  1. 1. "Vad fan får jag för pengarna?"

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Justus Melin; Jacob Klingvall; Rasmus Selin; [2019]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER