Sökning: "Juvenil Idiopatisk Artrit"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Juvenil Idiopatisk Artrit.

 1. 1. Barn och deras föräldrars upplevelser av att leva med juvenil idiopatisk artrit (JIA) : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gertrud Höglund; Lizette Ramstedt; [2015]
  Nyckelord :juvenil idiopatisk artrit; barnreumatism; upplevelse; leva med; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Att drabbas av en kronisk sjukdom som juvenil idiopatisk artrit (JIA) medför vanligtvis en stor omställning för drabbade barn och deras närstående. Diagnosen JIA ger ofta stark smärta och svullnad i leder såsom exempelvis händer, fötter och knän. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad för barn med juvenil idiopatisk artrit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johan Jensen; Hanna Winberg; [2015]
  Nyckelord :children; juvenile rheumatoid; juvenile idiopathic arthritis; nursing care; barn; barnreumatism; juvenil idiopatisk artrit; omvårdnad;

  Sammanfattning : Varje år diagnostiseras cirka 200 barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) i Sverige. Det är inte bara inom specialistvården sjuksköterskor möter barn med JIA, utan även inom allmän sjukvård. Syftet med studien var att belysa omvårdnad för barn med juvenil idiopatisk artrit. Studien är en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med juvenil idiopatisk artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helen Andersson; Karin Hjertaker; [2014]
  Nyckelord :Experiences; family; juvenile idiopathic arthritis; patient perspectives; Familj; juvenil idiopatisk artrit; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas varje år ca 200-250 barn och ungdomar av sjukdomen juvenil idiopatisk artrit (JIA). JIA är en av de vanligaste orsakerna till kortvarig och långvarig funktionsnedsättning och försämring av livskvalitet under barnaåren. Hela familjen påverkas när en familjemedlem blir sjuk. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos unga vuxna med diagnosen Juvenil Idiopatisk Artrit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Arzija Biljibani; Anna Maria Wredberg; [2011]
  Nyckelord :Juvenil Idiopatisk Artrit; litteraturstudie; livskvalitet; ungdomar; unga;

  Sammanfattning : Juvenil Idiopatisk Artrit är en reumatisk sjukdom som startar i barn- och ungdomsåren. Syftet med denna litteraturstudien var därför att beskriva hur sjukdomen Juvenil Idiopatisk Artrit kan påverka ungdomars och unga vuxnas livskvalitet, samt vilka faktorer som kan påverka denna. Denna studie har genomförts i form av en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Att leva med Juvenil idiopatisk artrit i barn- och ungdomsåren : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekner; Karin Sjöström de Andrade; [2011]
  Nyckelord :juvenil idiopatisk artrit; barn och ungdomar; upplevelse; smärta; funktionella begränsningar;

  Sammanfattning : Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en reumatisk sjukdom hos barn och ungdomar. Årligen insjuknar i Sverige 130 till 230 barn och ungdomar. Flickor drabbas oftare än pojkar och de flesta insjuknar i ett till fyra års ålder eller i puberteten. Orsaken till JIA är okänd men kan ha ett visst ärftligt inslag. LÄS MER