Sökning: "Juvenile Idiopathic Arthritis"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Juvenile Idiopathic Arthritis.

 1. 1. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapi för barn med juvenil idiopatisk artrit : En kvalitativ studie om arbetsterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Ottosson; Jennifer Pedersen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad för barn med juvenil idiopatisk artrit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johan Jensen; Hanna Winberg; [2015]
  Nyckelord :children; juvenile rheumatoid; juvenile idiopathic arthritis; nursing care; barn; barnreumatism; juvenil idiopatisk artrit; omvårdnad;

  Sammanfattning : Varje år diagnostiseras cirka 200 barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) i Sverige. Det är inte bara inom specialistvården sjuksköterskor möter barn med JIA, utan även inom allmän sjukvård. Syftet med studien var att belysa omvårdnad för barn med juvenil idiopatisk artrit. Studien är en litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med juvenil idiopatisk artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helen Andersson; Karin Hjertaker; [2014]
  Nyckelord :Experiences; family; juvenile idiopathic arthritis; patient perspectives; Familj; juvenil idiopatisk artrit; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas varje år ca 200-250 barn och ungdomar av sjukdomen juvenil idiopatisk artrit (JIA). JIA är en av de vanligaste orsakerna till kortvarig och långvarig funktionsnedsättning och försämring av livskvalitet under barnaåren. Hela familjen påverkas när en familjemedlem blir sjuk. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet hos unga vuxna med diagnosen Juvenil Idiopatisk Artrit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Arzija Biljibani; Anna Maria Wredberg; [2011]
  Nyckelord :Juvenil Idiopatisk Artrit; litteraturstudie; livskvalitet; ungdomar; unga;

  Sammanfattning : Juvenil Idiopatisk Artrit är en reumatisk sjukdom som startar i barn- och ungdomsåren. Syftet med denna litteraturstudien var därför att beskriva hur sjukdomen Juvenil Idiopatisk Artrit kan påverka ungdomars och unga vuxnas livskvalitet, samt vilka faktorer som kan påverka denna. Denna studie har genomförts i form av en litteraturstudie. LÄS MER