Sökning: "Jytte Rüdiger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jytte Rüdiger.

 1. 1. Inspektion av Stadsinspektionen : En analys av Haparanda stads offentliga skulpturer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Jytte Rüdiger; [2018]
  Nyckelord :Public sculptures; Haparanda; Tornio; P 1; Identity; History; War; Trade; Border; City formation; City; Country; Offentliga skulpturer; Haparanda; Torneå; Stadsinspektionen; P 1; Identitet; Historia; Krig; Handel; Gräns; Stadsformation; Centrum; Periferi.;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på Haparandas historiska identitet genom att analysera 14 av stadens offentliga skulpturer. Syftet är att presentera en representativ bild av de offentliga skulpturerna och att analysera dess historiska koppling till Haparanda stad. Berättelsen kontrasteras mot en urban syn av Haparandas arkitektur. LÄS MER

 2. 2. Svensk ungdomspolitik över tid, en komparativ analys : En studie kring forskningens inflytande på ungdomspolitiken och vem som ansvarar för ungdomspolitikens genomförande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Jytte Rüdiger; [2012]
  Nyckelord :Youth policy; swedish youth policy; youth science; nordic youthpolicy; Svensk ungdomspolitik; nordisk ungdomspolitik; ungdomsforskning; ungdomsstrategi; John Dewey; Birmingham; strukturfunktionalism; ungdomspolitik; ungas organisering;

  Sammanfattning : Who is responsible for youth policy implementation? This thesis attempts to deepen our understanding of Swedish and Nordic youth policy. Youth policy is cross-sectoral and includes all the decisions and measures affecting the conditions of young people. LÄS MER