Sökning: "Källarvägg"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Källarvägg.

 1. 1. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av ett flerbostadshus inom miljonprogrammet : Energibesparande åtgärder för en halvering av energibehovet av Jakthornsgatan 88/98 i Karlstad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tommy Magnusson; Anders Löfberg; [2015]
  Nyckelord :miljonprogrammet; energieffektivisering; karlstad;

  Sammanfattning : För att bidra till ett hållbart samhälle behöver människan göra åtgärder för att kunna tillfredsställa dagens och framtida generationers behov. En stor del av dagens energiomvandling bidrar till flera miljöeffekter som den globala uppvärmningen. LÄS MER