Sökning: "Känslomässiga offret effekten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Känslomässiga offret effekten.

  1. 1. Den känslomässiga (barn-) offret-effekten : Jag tror på dig mer om du uppträder som förväntat

    Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Daniel Bertilsson; [2019]
    Nyckelord :Känslomässiga offret effekten; Trovärdighetsbedömningar; Avvikelse mot det förväntade; Känslor; Barn;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att se om ett ledset framfört vittnesmål jämfört med ett argt, glatt, samt neutralt vittnesmål upplevs som mer trovärdigt. Denna studie är en replikering av Wessel et al. (2015) med några undantag, samt tillägg. Wessel et al. LÄS MER