Sökning: "Kärnkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Kärnkraft.

 1. 1. KÄRNAVFALLSHANTERING – NATIONELL ELLER INTERNATIONELL KOMPETENS- Kärnkraftens och demokratins betydelse för den allmänna opinionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eric Andell; [2021-04-19]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; kärnkraft; kärnavfallshantering; allmän opinion; nationell opinion;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the national public opinion on nuclear waste management andif this management ought to be a national responsiblity or a shared EU responsibility. Thestudy includes all EU-countries in the year of 2008, with the aim of understanding what thispublic opinion is and what may be the driving factors for why it is. LÄS MER

 2. 2. Development of a Nordic BWR plant model in APROS and design of a power controller using the control rods

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Jonathan Al-Ani; [2021]
  Nyckelord :APROS; Dynamic process simulation; System code; Nuclear reactor; nuclear power; BWR; Boiling Water Reactor; closed cycle; steam cycle; one-dimensional flow; Westinghouse; control rods; APROS; Dynamisk processimulering; Beräkningsmodell; Kärnkraft; BWR; Kokvattenreaktor; ångcykel; en-dimensionell flödesmodell; Westinghouse; kontrollstavar;

  Sammanfattning : In this master thesis an input-model of a Nordic BWR power plant has been developed in APROS. The plant model contains key systems and major thermohydraulic components of the steam cycle, including I&C systems (i.e. power, pressure, level and flow controls). LÄS MER

 3. 3. The potential role of energy communities in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ola Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Energy communities; Community energy; Renewable energy; energigemenskaper; energisamfälligheter; förnybar energi; Energycommunities; Decentralization; sustainable energy system; Kooperativ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To combat the ongoing climate change, a sustainable energy system is essential. In recognition of this, Sweden has set a national goal of 100% renewable energy by the year 2040. However, to reach this goal, it is important that efficient tools are utilized. The EU suggests that energy communities can act as one such tool. LÄS MER

 4. 4. Analys av tryck- och spänningsmätningar på löphjulskammaren i en Kaplanturbin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anna Arnesson; [2021]
  Nyckelord :vattenkraft; sprickbildning;

  Sammanfattning : Vattenkraftens bidrag till den svenska elproduktionen blir allt viktigare i takt med att andelen förnyelsebarakällor som ansluts till elnätet ökar. I dag består Sveriges elmix av ca 45% vattenkraft, där den fungerar som både bas- och reglerkraft. LÄS MER

 5. 5. Verifiering av speciell tvättutrustning med avseende på renhetsgrad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jotham Langmo; [2021]
  Nyckelord :Special Washing Equipment; Washing Equipment; Washing; Hydrocarbon; Hydrocarbon Solvent Cleaning; Dürr; Eco Clean; Dürr Eco Compact 80c; Verification; Validation; Cleanliness; Surface Cleanliness; Surface; Clean; Solvent; Ultrasonic Washing; Ultrasonic; Vacuum Clean; Vacuum.; Speciell Tvättutrustning; Tvättutrustning; Tvättning; Hydrocarbon; Hydrocarbon Solvent Cleaning; Dürr; Eco Clean; Dürr Eco Compact 80c; Verifiering; Validiering; Verification; Washing Equipment; Renhetsgrad; Ytrenhet; Surface; Clean; Lösningsmedel; Ultraljudstvätt; Ultraljud; Vakuum Renjörning; Vakuum.;

  Sammanfattning : Inom medicin och kärnkraft ställs höga krav på olika komponenters renhetsgrad. Vid tillverkning av precisionskomponenter inom medicin och kärnkraftsteknik så används skärvätska för att kyla och smörja godset. Skärvätskan behöver tvättas bort innan komponenterna skickas till kunderna. LÄS MER