Sökning: "Kärnvärden"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet Kärnvärden.

 1. 1. "Vad innebär detta för mig?" : En kvalitativ studie om anställdas uppfattning av den kommunicerade varumärkesidentiteten vid ett varumärkesbyte.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Mathilda Flyrin Engman; [2023]
  Nyckelord :Internkommunikation; Varumärkesidentitet; Varumärkesbyte; Uppköp; Kärnvärden; Meningsskapande; Intervju; Anställda;

  Sammanfattning : Anställda som identifierar sig med företagets varumärkesidentitet är enligt tidigare forskning nyckeln till ett starkt varumärke. Ett varumärkesbyte innebär ett psykologiskt uppbrott där den anställda kan hamna i en identitetskris. LÄS MER

 2. 2. Jakten på kompetens : En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Moa Hennström; David Ohrlander; [2023]
  Nyckelord :Talent Management; Talang; HRM system; Strategisk HRM; Kompetensförsörjning; Kompetensutveckling; Skills gap.;

  Sammanfattning :   Datum: 2023-05-29  Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Hennström Moa (99/02/24)      Ohrlander David (97/08/10)  Titel: Jakten på kompetens - En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen.  Handledare: Magnus Linderström  Nyckelord: Talent Management, Talang, HRM system, Strategisk HRM, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Skills gap. LÄS MER

 3. 3. Implementering av affärskoder i medarbetarnas dagliga arbete

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ebba Henriksson; Maja Lilja; [2023]
  Nyckelord :Ethical corporate culture; ethical core values; formal ethics program; ethical leadership; business code; CSR; implementation; Etisk företagskultur; etiska kärnvärden; formellt etikprogram; etiskt ledarskap; affärskod; CSR; implementering;

  Sammanfattning : While the stakeholders’ awareness about how companies act sustainably has increased, the business code has gained greater importance. With a functioning business code in a company, it can help guide the behavior of its employees to maintain an ethical company culture. LÄS MER

 4. 4. Ägd – en ideologikritik: Upplevelser av autonomi och styrning på marknaden för svensk lokalpress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Peter Hang; Rut Berling; [2023]
  Nyckelord :autonomi; styrning; allokativ kontroll; operationell kontroll; ideologikritik; centralisering; digitalisering; lokalpress; koncern; ägarkoncentration; managementteori; oligopol; autonomy; media governance; allocative control; operational control; ideology critique; centralization; digitalization; local press; management theory; oligopoly; political economy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats, med rötterna i traditionen av politisk ekonomi, applicerar ideologikritisk metod för att analysera det upplevda förhållandet mellan lokaltidningar och deras ägare. Fokus ligger på hur ägarna utövar kontroll över tidningarna och hur detta, i motsats till autonomi, upplevs av nyhetschefer på den svenska marknaden för lokalpress. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera en affärsmässighet och ett ansvarstagande : En kvalitativ studie om organisationsidentitet och legitimitet i en hybridorganisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Lagerström; Saga Nordström; [2023]
  Nyckelord :organisationsidentitet; hybridorganisation; hybrid organisationsidentitet; strategisk kommunikation; legitimitet;

  Sammanfattning : Organisationsidentiteten kan vara betydelsefull för företag. För hybridorganisationer däremot, kan kombinationen av olika sektorer göra det svårt att förmedla en tydlig organisationsidentitet, som dessutom är legitim. LÄS MER