Sökning: "Köksväxtodling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Köksväxtodling.

 1. 1. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Harpsunds park och trädgård : historik, utveckling och dagens utformning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Persson; [2015]
  Nyckelord :Harpsund; herrgårdspark; köksväxtodling; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om Harpsunds kringliggande park och trädgård. Harpsund ligger mitt i Södermanland omringat av ett landskap med sjö, skog och varierande jordbruksmiljöer. Egendomen donerades till svenska staten för att användas som stadsministerns rekreation- och representationsbostad. LÄS MER

 3. 3. Grönsaksodling i sand – spelar fraktionen någon roll för odlingsresultatet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lena Eriksson; [2012-05-16]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Morot; Lök; Sandodling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 21 hp, 2011.... LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen hos nattskatta (Solanum nigrum L.) och dess bekämpningsbehov i konservärtsodling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Kristofer Palmkvist; [2006]
  Nyckelord :Solanum nigrum; nattskatta; konservärtor; utvecklingsstadium;

  Sammanfattning : Black nightshade (Solanum nigrum L.) is a major problem in gardenpea cultivations contracted by Findus AB, a Swedish food processing company. The main problem is that the nightshade berries contain solanin and, thus, are not tolerated in the marketed product, which is fresh frozen peas. LÄS MER