Sökning: "Köldbryggor"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Köldbryggor.

 1. 1. Värme- och kylalösningar för framtida Jägersro Hästcenter - En jämförande fallstudie av olika tekniska lösningar med fokus på ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Oskar Heimer; [2021]
  Nyckelord :building heating; hot tap water; comfort cooling; heating demand; cooling demand; energy simulation; system sizing; district heating; district cooling; heat pumps; life-cycle cost LCC ; Opex Capex; carbon dioxide equivalent; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Skånska Travsällskapet (STS, ``The Scanian Trotting Association``) has subdivided its property on which the current Jägersro trotting and galloping arena is located. They have thereby enabled the financial means to invest in a new horse racing arena. LÄS MER

 2. 2. Energiprestanda för småhus : Parametrisk studie i IDA ICE

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olsson Anders; [2021]
  Nyckelord :byggnadsfysik; teknik; miljö; småhus; köldbryggor;

  Sammanfattning : Sektorn bostäder och service står för cirka fyrtio procent av Sveriges totala energianvändning. Bostadsbeståndet innefattar en stor del småhus, därmed är en reducering av energianvändningen från småhus av stor vikt för att minska klimatpåverkan från sektorn. LÄS MER

 3. 3. Förbättra allmänhetens engagemang i energibesparingsåtgärder i byggnader : Värmekamerans hjälp till villaägarnas förståelse och upptäckt av energiförluster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alva Andersson; Natalie Leppänen; [2021]
  Nyckelord :Infrared thermography; heat losses; energy efficient buildings; energy and public engagement; heat visualisation; energy and behavior; energy awareness; Värmeförluster; köldbryggor; energieffektivisering; termografering; levnadsvanor; beteendeförändring; medvetenhet; visualisering;

  Sammanfattning : Purpose: this degree project investigates the homeowner’s knowledge about their energy use and the impact of using visualisation tools such as thermal imaging to enhance public engagement in energy conservation in building. Additionally, the study try to increase the understanding of how people's behavior affects the energy use in buildings. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av köldbryggor i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jennie Henningsson; Philip Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Köldbryggor; värmeförlust; KL – trä; HEAT2; IDA ICE.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Då klimatfrågan blir större och viktigare än någonsin är det viktigt att alla olika aktörer tar sitt ansvar och aktivt arbetar för ett bättre klimat. Byggsektorn har ett stort ansvar i denna fråga och något som kan minska utsläppen är just att minska energibehovet i byggnader. LÄS MER

 5. 5. Värmeförluster i ett prefabricerat småhus och dess inverkan på husets energiklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Fahlgren Gustav; Johan Lilja; [2021]
  Nyckelord :Transmissionsförluster; Ventilation; Lufttäthet; Passive house; köldbryggor; energieffektivisering.;

  Sammanfattning : In Sweden, the housing sector accounts for about 40% of the country's energy consumption. Theself-contained houses account for about 20% of this energy consumption (Energimyndigheten,2021). Boverket is the authority in Sweden that regulates the laws and regulations that affectenergy use (Boverket, 2016). LÄS MER