Sökning: "Kön klass"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden Kön klass.

 1. 1. MOTIV TILL ARBETE : Motiv till arbete - Kön och klass

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joel Högberg; Elin Wegebro; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie avser att svara på vilken roll som klass och kön har i vilken typ av motiv individen har för sitt arbete. Genom att operationalisera och dela upp motiv i två dimensioner avser vi med hjälp av regressionsanalys undersöka vilken påverkan individens samhällsklass och könstillhörighet har vad gäller vilken typ av motiv som ligger till grund för hens arbete. LÄS MER

 2. 2. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rosie Johannesson; [2020]
  Nyckelord :älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Sammanfattning : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. LÄS MER

 3. 3. Den anställningsbara personalvetaren - En kvantitativ studie som analyserar möjliga faktorer som kan leda till en anställning inom kompetensområdet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Berentsen; Caroline Christensson; [2020]
  Nyckelord :Employment; HR-degree; students; competence-feeld; inquiry; part-time job; social class; social network; Anställning; HR-examen; studenter; kompetensområde; enkät; extraarbete; klass; socialt nätverk;

  Sammanfattning : The human resources field has changed and the responsibility for employability has been transferred to the individual himself. In this study, we have been interested in the extent to which individuals with a HR-degree from Örebro University have an employment in the field of competence after graduation and if we could identify what have affected their employment. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet, ras och identitet i J. Coles studioalbum 4 Your Eyez Only : Nutidshistoria, kollektivt minne och intersektionalitet i samtida hiphopmusik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Drilon Behrami; [2020]
  Nyckelord :Intersectionality; discourse analysis; prosthetic memory; collective memory; hiphop; music; gender; race; class; sexuality; history; english; upper secondary school; Intersektionalitet; diskursanalys; protesminne; kollektivt minne; hiphop; musik; kön; ras; klass; sexualitet; historia; engelska; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study examines intersectionality and identity in rapper Jermaine Lamarr Cole’s studio album 4 Your Eyez Only. Through discourse analysis, the essay studies the representation of aspects of identity in the album, with a focus on gender, race, class and sexuality. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars narkotikakonsumtion i Stockholms län : En kartläggning av ungdomars narkotikakonsumtion utifrån social skiktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oscar Lundin; Karo Hovhannisian; [2020]
  Nyckelord :Cannabiskonsumtion; konsumtion av övriga narkotika; klass; födelseland; framtidsutsikter; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader i ungdomars narkotikakonsumtion utifrån klass, kön och födelseland i Stockholms län. Vidare var syftet att kontrollera huruvida individens framtidsutsikter har en inverkan på konsumtionen. LÄS MER