Sökning: "Könsbaserad mångfald"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Könsbaserad mångfald.

 1. 1. Mångfald - en nyckel till framgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; Emina Hrustic; Zakaria El-Segaier; Oscar Torsmar; [2019]
  Nyckelord :Könsbaserad mångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation; svenska företag; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if there exist causal relationships, and if so which, between gender and ethnic diversity and financial performance in Swedish companies. Methodology: We conduct a quantitative study based on panel data from 72 companies listed on Nasdaq Stockholm for three years. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och land grabs i rurala Etiopien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Stenborg; Agnes Bridge Walton; [2011]
  Nyckelord :land grabs; ekofeminism; Vandana Shiva; kvinnor; Etiopien; Gambella; miljö; förflyttningar; arbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyserar vi hur fenomenet land grabs påverkar kvinnor i samhällen där mark har sålts eller arrenderats till externa investerare. Vi gör en empirisk fallstudie av Gambella, västra Etiopien. Genom informantintervjuer skapar vi en bild av Gambella och sedan vilka ändringar jordbruksinvesteringarna har medfört på senare år. LÄS MER