Sökning: "Könsfördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet Könsfördelning.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av arbetssituationen inom byggbranschen - ett underlag för en jämnare könsfördelning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Roger Ranjalingam; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Arbetssituation; Jämställdhet; Glastak; Homosocialitet; Genussystem; Byggbranschen; Intervju; Attraktiv bransch; Underlag;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en analys genomförts av hur kvinnornas arbetssituation i dagslägetser ut i byggsektorn. Byggbranschen är idag nästan helt mansdominerad, andelen kvinnor somär anställda inom byggsektorn är nio procent och i takt med att Sverige växer behövs detkompetent arbetskraft. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig styrelserepresentation : - En komparativ studie mellan Japan och Sverige inom två branscher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brobert; David Jansson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; Japan; fordonstillverkningsindustri; vårdindustri; styrelserepresentation; könsfördelning; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Denna studie tar grund i Hofstedes forskning kring nationell kultur och kulturdimensionen Maskulinitet - Femininitet med syftet att undersöka huruvida existerande forskning om nationell kultur och organisationskultur kan förklara skillnader i kvinnors deltagande i styrelser. Operationalisering genus till kön har skett genom att likställa femininitet med jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet till varje pris? : En kvantitativ studie om finansiell prestation och jämställdhet i de svenska börsbolagens ledningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustaf Hansén; Omar Said Abdi; [2020]
  Nyckelord :Top management teams; equality; gender diversity; firm financial performance; risk; Tobin’s Q; ROE; EPS; Beta; regression analysis; Ledningsgrupp; jämställdhet; könsfördelning; finansiell prestation; risk; Tobin’s Q; ROE; EPS; Beta; regressionsanalys;

  Sammanfattning : The issue of gender equality is a constant topic where Sweden is known as one of the most equal countries in the world. Nevertheless, the gender distribution in the top management teams (TMT) of the Swedish listed firms is generally skewed. There are no clear differences in ability between the two genders that reflect this fact. LÄS MER

 4. 4. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 5. 5. Könsneutral chefsrekrytering : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet i privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sarah Saunders; Klara Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; manager recruitment; gender equality; homosociality; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; chefsrekrytering; jämställdhet; homosocialitet; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och jämföra rekryteringsprocessen av chefer inom privat och offentlig sektor. Vidare är studiens syfte att öka förståelse för hur organisationer arbetar med jämställdhet vid tillsättning av chef. LÄS MER