Sökning: "Könshandel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Könshandel.

 1. 1. Prostitution vs. Könshandel En undersøgelse af de gældende diskursordner inden for prostitutionsforskningen i Danmark og Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Frederiksen; [2006]
  Nyckelord :Genusvetenskap; Gender studies; Danmark; Sverige; Prostitution; Könshandel; Social Sciences;

  Sammanfattning : The background for this assignment is based upon a wonder about why the Danish and the Swedish law differ on the subject of prostitution. In relation to this the object of the assignment is to clarify which discurses that are dominating the research on prostitution done in Denmark and Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor inom könshandel : orsaker, konsekvenser och lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Hedvig Öster; [2004]
  Nyckelord :Prostitution; Könshandel; Sexköpslagen; Feminism; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att belysa situationen för kvinnor inom könshandeln, hur man försökt skapa förändring för dem genom lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster samt att söka kunskap om vad som förändrats avseende situationen för kvinnor inom könshandeln sedan lagen infördes. Jag har intervjuat två personer som arbetar professionellt med kvinnor inom könshandeln och en kvinna som har egen erfarenhet av könshandel. LÄS MER