Sökning: "Könsköpare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Könsköpare.

 1. 1. Mellan stigma och könsköpare : Feministiska idéer om kommersiell sex hos partipolitiska vänstern i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Laura Leskinen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Balansakten i det psykoterapeutiska arbetet med män som köper sexuella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Hanna Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :Prostitution; Sex buyers; Perversion; Purchase of sexual service; Thematic analysis; Prostitution; Könsköpare; Perversion; Köp av sexuell tjänst; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Inledning: I och med den unika svenska sexköpslagen som infördes 1999 som innebär kriminalisering av köp av sexuella tjänster, har fokus hamnat på den köpande parten i prostitutionen. Vid sidan av kriminaliseringen framhålls vikten av att öka insatserna som riktas mot sexköparna. LÄS MER