Sökning: "Könskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Könskonstruktion.

 1. 1. Samma "gamla" könsnormer?  - En multimodal kritisk diskursanalys om könskonstruktion på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Cederback; Maria-Victoria Kennerberg; [2020]
  Nyckelord :Social media influencers; women; femininity; gender structures; gender norms; narcissism; Instagram; commercial; social media;

  Sammanfattning : A general idea about the internet is that the online world could be more individual and free from gender standards. But previous studies have shown that the online world is more gendered than the physical world. The purpose of this study is to examine which ideas about gender occur on Instagram from a critical perspective. LÄS MER

 2. 2. Helig femininitet, läkande och systerskapets återkomst: könskonstruktion och aktörskap i separatistiska, ny-spirituella evenemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sälde; [2020]
  Nyckelord :New age; helig femininitet; festivaler; postsekularism; aktörskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines five contemporary spiritual festivals, courses and gatherings for women in a Western post-secular context. The purpose of the paper is to contribute to the current feminist debate on alternative spirituality, often referred to as new age, in regard to gender essentialism and agency. LÄS MER

 3. 3. "Du som är man, gör vad du kan" : Maskulinitet i Hoola Bandoola Bands texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Hed; [2019]
  Nyckelord :Hoola Bandoola Band; Maskulinitet; Könskonstruktion; Hegemoni;

  Sammanfattning : Previous research shows how male and female can be reflected differently within the progressive music movement and other music genres. This research often derives from the dichotomy between women and men and analyzes how the prevailing gender order affects culture and its followers. LÄS MER

 4. 4. “Den kommer höras högt i alla ghettokidsens lur” : - En hermeneutisk analys om hur svensk hiphop och reggae konstruerar kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Hed; [2019]
  Nyckelord :könskonstruktion; reggae; hiphop; genusvetenskap; genus; musik;

  Sammanfattning : Previous research shows how music presents gender in different ways depending on the genre, and that music can affect the listeners' behaviour. There is also research that shows how gender is constructed in different social arenas and through people's way of expressing themselves and communicating. LÄS MER

 5. 5. "Du är min lilla danstjej du!" : Förskollärares roll i konstruktionen av kön i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Jonth Axelsson; Emily Knight; [2019]
  Nyckelord :Genus; förskola; kön; maskulinitet; könskonstruktion;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur några förskollärare samt pedagoger i dialog och handlingar med barn konstruerar kön i förskolan. Vi har fokuserat på hur förskollärare arbetar utifrån ett genusperspektiv, utifrån tal och handlingar. LÄS MER