Sökning: "Könsmaktsordning"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Könsmaktsordning.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 2. 2. DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Lahtinen Carlsson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Ridsport; Hästar; Ridsports EM; Ryttare; Tidningen Ridsport; Framing; Hegemoni; Genus; Semiotik; Dagordningsteorin; Sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. LÄS MER

 3. 3. Otrygghetens Dimensioner : En sociologisk kvalitativ studie om otrygghet i bostadsorten och offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ida-Lina Jedström; Petrea Svedberg; [2020]
  Nyckelord :insecurity; power; white privilege; gender power gap; vigilance; Otrygghet; makt; vithetsnorm; könsmaktsordning; vaksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to understand different aspects of women's feelings of insecurity when navigating in public areas with a focus on their own place of residence. We highlight some factors that affect the feeling of insecurity, such as environmental factors, previous experiences or the risk of being exposed to xenophobia or sexism. LÄS MER

 4. 4. Sveriges mäktigaste kvinnor är fortfarande underordnade män : En kvalitativ studie om hur kvinnor i Sveriges riksdag upplever maktförhållanden inom politiken i relation till det globala delmålet 5.5

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Ellen Ericsson; Joanna Jarlén; [2020]
  Nyckelord :Equality; Politics; Power; Gender; Gendered; Gender system; Glass Ceiling; The Inequality System; The Sustainable Development Goals; Intersectionality; Homosociality; Jämställdhet; Politik; Makt; Könsmaktsordning; Genus; Könad; Genussystem; Glastak; Ojämlikhetssystem; Intersektionalitet; Homosocialitet; Globala Målen;

  Sammanfattning : Jämställdhet är någonting som diskuteras flitigt i politiska debatter. Det blir bättre och bättre världen över men kvinnor ses fortfarande inte ha lika mycket inflytande över beslutsfattande processer som män. Maktpositionerna domineras än idag av män och Sverige är ett av de länder som ännu inte har haft en kvinnlig statsminister. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter eller menskligarättigheter? : Chaupadi-traditionens efterverkningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felicia Ulfsdotter Lilja; [2020]
  Nyckelord :Chaupadi; gender order; patriarchy; shame stigma; Chaupadi; könsmaktsordning; patriarkatet; skam; stigma;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka och kartlägga från ett genusperspektiv hur en könsmaktsordning och patriarkala strukturer påverkar och bidrar till att traditionen chaupadi följs. Det är en tradition där kvinnan antas vara oren och bringar otur kring sin omgivning och bör därför i vissa fall bo i en menshydda under sin menstruation. LÄS MER