Sökning: "Könsskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 1033 uppsatser innehållade ordet Könsskillnader.

 1. 1. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 2. 2. Användning av humor i vårdmötet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anton Blomme; Julia Lund; [2024]
  Nyckelord :Humor; nurse; patient; relationship; Humor; patient; relation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor spelar en betydande roll i mänskligt liv genom att generera glädje, bygga relationer och minska stress, särskilt inom hälso- och sjukvården där personcentrerad vård betonas för att säkerställa god vård. Forskning visar att humor och skratt hjälper relationen mellan sjuksköterskor och patienter. LÄS MER

 3. 3. Parasociala relationer och k-pop : En innehållsanalys av parasociala relationer i kommentarerna på kvinnliga respektive manliga k-popgruppers YouTube vloggar ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emil Høgsnes; Alexandra Popova; [2024]
  Nyckelord :Parasocial relationship; k-pop; sociala medier; kommentarsfält; könsskillnader;

  Sammanfattning : This essay examines the presence of parasocial relationships in the comments of one k-pop girl group’s and one k-pop boy group’s vlog series on YouTube with the intent to compare and examine if the way parasocial relationships are expressed differentiates if the artist in question is a man or a woman. By the study of the two comment sections this essay intends to contribute with insights about the phenomenon of parasocial relationships from a feminist perspective. LÄS MER

 4. 4. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 5. 5. Vi äro musikanter: Relationen mellan musikalitet och personlighetsdragen öppenhet och neuroticism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Signe Jonsland; Anna Broman; [2024]
  Nyckelord :musikalitet; personlighet; femfaktormodellen; Big Five; Gold-MSI; neuroticism; öppenhet; musicality; personality; five-factor model; openness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka relationen mellan musikalitet och personlighetsdragen neuroticism och öppenhet. Hypoteserna för studien var (I) att hög öppenhet korrelerar med hög musikalitet och (II) att hög neuroticism korrelerar med högre värden på den musikaliska delskalan som rör emotioner. LÄS MER