Sökning: "Könsstereotypisk"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Könsstereotypisk.

 1. 1. Könsneutralt, könsstereotypiskt, könsöverskridande - eller någonting där emellan : Pedagogers diskurser om kön och genuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredrika Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; Förskola; Konstruktion; Könsneutral; Könsstereotypisk; Könsöverskridande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagogernas resonerar kring genuspedagogik utifrån kategorierna könsneutral, könsstereotypisk och könsöverskridande. Studiens frågeställning som använts för att uppfylla studiens syfte är: Vilka konstruktioner framträder i pedagogers berättelser om hur de arbetar med pojkar och flickor?Studien utgår ifrån den vetenskapliga teorin feministisk poststrukturalism med diskursanalys som metod och konstruktion som analysverktyg. LÄS MER

 2. 2. Genuskrockar i förskolan : En studie av genus i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Brändén; Malin Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :genus; barnbok; förskola; könsstereotyp; normkritisk;

  Sammanfattning : Inledning Genom olika möten, relationer och samtal med andra människor formas våra egenskaper och värderingar vilket sedan skapar vår identitet. Vi upplever att många böcker speglar en ideal värld, en fantasivärld där förhållanden ser ut som man vill att det ska se ut, inte som det faktiskt gör i samhället. LÄS MER

 3. 3. Kvarstår könsstereotyper i reklam på sociala plattformar?-En kvalitativ studie om hur Nelly.com skapar sitt budskap med hjälp av influencers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Fristedt Ölander; Elena el Tayar; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; marknadskommunikation; Influencer Marketing; normer; genus; könsstereotyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Companies today choose to abandon traditional marketing methods in favor of new and modern marketing methods. One such method is Influencer Marketing which uses a method called word-of-mouth in which information is spread from person to person. LÄS MER

 4. 4. Fostra, vårda, vakta : En kvalitativ studie om kriminalvårdares möjligheter att uppnå Kriminalvårdens huvudsakliga samhällsuppdrag i en könsstereotypisk miljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sara Nordgren; [2019]
  Nyckelord :kriminalvårdare; makt; kön; byråkrati;

  Sammanfattning : Arbetet som kriminalvårdare handlar inte enbart om att övervaka kriminella personer på anstalter. Det handlar även om att motivera, förändra intagnas beteenden, vägleda, trösta, säkerställa vardagen samt påvisa vad som är rätt eller fel och tilldela intagna konsekvenser vid överträdelser. LÄS MER

 5. 5. Vit, smal och rik : En kvalitativ undersökning av hur kvinnan porträtteras i reklambilden för skönhetsprodukter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sanne Uvelind; [2018]
  Nyckelord :könsstereotypisk reklam; kvinnans representation; sexistisk reklam; rasistisk reklam; brand activism; male gaze; jämställd reklam; syftesdriven reklam; reklamens förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to shed some light on the stereotypical ways of portraying women in advertising. The thesis studies and analyses the eventual change in the perception of the woman in pictures for advertising, but also investigates the change in the business of marketing and advertising. LÄS MER